06 38140839      Soestdijkstraat 4       info@buurtkeukenzo.nl
Subsidie voor aardgasvrij wonen

Een leefbare en gezonde stad, dat willen we allemaal. Daarom gaan we van het aardgas af, buurt voor buurt. Amsterdammers die aan de slag gaan om hun woning aardgasvrij te maken, kunnen subsidie krijgen. Vanaf 1 januari is deze gewijzigd en kunt u aanspraak maken op een nieuwe subsidieregeling.

In 2040 moet heel Amsterdam aardgasvrij zijn. Omdat de meeste huizen in de stad een aardgasaansluiting hebben, kijken we per gebied hoe we de huizen zo betaalbaar, snel en duurzaam mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Want elk gebied is anders en wat in de ene buurt de beste aardgasvrije oplossing is, is voor een andere buurt misschien niet het beste idee. We werken hiervoor samen met woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerder Liander en natuurlijk met bewoners.

2 soorten subsidie
Amsterdam heeft een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Er zijn 2 varianten: stadsbrede subsidie en gebiedsgerichte subsidie.

Gebiedsgerichte subsidie
Het meest gunstig is het als buurtbewoners tegelijkertijd hun woning aardgasvrij maken op het moment dat de gemeente in de buurt aan de slag gaat. Samen overgaan is goedkoper, omdat we alles dan in een keer organiseren. Bewoners die tegelijkertijd met de rest van de buurt overstappen op een alternatief voor aardgas, kunnen de gebiedsgerichte subsidie aanvragen. Deze bedraagt maximaal € 5.000,- per woning, plus een afsluitbijdrage. Dit zijn de kosten die je aan de netbeheerder betaalt om je aardgasaansluiting te laten afsluiten.

City Deal
Eind 2016 heeft Amsterdam een City Deal gesloten met Alliander, Vattenfall (destijds nog Nuon) en 5 van de 6 woningcorporaties in Amsterdam. De partijen denken samen na over de meest betaalbare oplossing om aardgasvrij te worden. Gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij worden ingrepen in een buurt, zoals renovaties van corporaties, ondergrondse werkzaamheden aan riool of gasleidingen en verbetering van de openbare ruimte, gestapeld. Zo kunnen de totale kosten lager uitkomen.

Stadsbrede subsidie
Als u besluit om in uw eentje uw woning aardgasvrij te maken, kunt u de stadsbrede subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 3.000,- plus een afsluitbijdrage aardgas per woning. Hiervoor hebben we 3 miljoen euro gereserveerd.

Bron: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/subsidie-aardgasvrij/

Subsidie voor aardgasvrij wonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
X